DLA KOGO

Szkolenie skierowane do osób, które:

 

zajmują się wyceną funduszy inwestycyjnych i chcą uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę na temat podatków dotyczących działalności funduszy inwestycyjnych

 

dopiero zaczynają wyceniać fundusz inwestycyjny i potrzebują wiedzy żeby szybko i sprawnie rozpocząć wykonywanie swojej pracy

 

szukają osób, z którymi mogą przedyskutować mniej częste przypadki

CO UZYSKASZ PO SZKOLENIU

co uzyskasz po szkoleniu
 

Po szkoleniu będziesz miał usystematyzowaną wiedzę na temat podatków związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego – CIT, VAT, PIT, PCC, podatek od nieruchomości – i będziesz świadomy odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania podatkowe funduszu. Poznasz też konstrukcję i wykorzystanie „czynnego żalu”. Wszystko to pozwoli Ci lepiej wykonywać swoją codzienną pracę.

PROGRAM SZKOLENIA

 

odpowiedzialność podatkowa TFI, członków zarządu i pracowników, odpowiedzialność outsourcera za zobowiązania podatkowe funduszu inwestycyjnego

 

fundusz inwestycyjny jako strona postępowania i kontroli podatkowej oraz postępowań sądowo-administracyjnych – zasady reprezentacji

 

konstrukcja i wykorzystanie „czynnego żalu” (warunki skuteczności czynnego żalu, podmioty podpisujące czynny żal)

 

zakres ochrony wynikający z interpretacji podatkowej – fundusz inwestycyjny i TFI jako wnioskodawcy

 

szczególne obowiązki informacyjne funduszu inwestycyjnego i TFI na gruncie ordynacji podatkowej

 

struktury wykorzystujące fundusze inwestycyjne – optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych (klauzula obejścia prawa podatkowego, ostrzeżenia Ministra Finansów przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych)

 

podatek CIT:

+ status funduszu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

+ zakres zwolnienia funduszy inwestycyjnych z opodatkowania i ich warunki (przedmiotowe i podmiotowe)

+ źródła przychodów

+ koszty uzyskania przychodów (definicja, bezpośrednie i pośrednie koszty uzyskania przychodów i sposoby ich potrącalności, wybrane wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów)

+ zasady ustalania dochodu

+ opodatkowanie dochodów osiągniętych za pośrednictwem lub przy udziale spółek osobowych, w tym także dochodów tych spółek z lat ubiegłych

+ opodatkowanie dochodów z odsetek

+ opodatkowanie dochodów z darowizn i innych nieodpłatnych świadczeń

+ opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów wartościowych

+ opodatkowanie dochodów ze zbycia nieruchomości

+ odliczanie straty podatkowej – zasada powiązania straty ze źródłem przychodu

+ skutki podatkowe umów o subpartycypację

+ opodatkowanie dochodów funduszu inwestycyjnego uzyskiwanych przez uczestników – obowiązki funduszu i TFI oraz wpływ klauzuli obejścia prawa podatkowego na te obowiązki

+ rodzaje zysków kapitałowych wypłacanych przez fundusze inwestycyjne w kontekście powstania obowiązków płatnika podatku CIT po stronie funduszu

+ zasady poboru podatku CIT przez płatnika i obowiązki sprawozdawcze (deklaracje podatkowe, właściwość urzędu skarbowego, terminy)

+ wypłaty na rzecz nierezydentów podatkowych (kwalifikacja wypłacanych świadczeń na gruncie wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki płatnika podatku CIT, rola certyfikatu rezydencji, obowiązki sprawozdawcze „nie -płatnika”)

+ deklaracje podatkowe składane przez fundusz inwestycyjny

+ zasady składania sprawozdań finansowych do organu podatkowego

+ likwidacja funduszu inwestycyjnego – obowiązki sprawozdawcze

 

podatek VAT:

+ opodatkowanie podatkiem VAT czynności zarządzania funduszem inwestycyjnym oraz portfelem jego aktywów

+ brak opodatkowania podatkiem VAT czynności administracji funduszem inwestycyjnym

+ fundusz inwestycyjny jako podatnik podatku VAT – kiedy obowiązek rejestracji i prawo do odliczenia podatku naliczonego

+ opodatkowanie podatkiem VAT transakcji nieruchomościowych

+ opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży wierzytelności

+ podatek VAT a umowa o subpartycypację

 

podatek PIT:

+ opodatkowanie dochodów funduszu inwestycyjnego uzyskiwanych przez uczestników – obowiązki funduszu i TFI

+ wypłaty dokonywane przez fundusze inwestycyjne jako przedmiot opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych

+ sposób kalkulacji podstawy opodatkowania – przychody, koszty uzyskania przychodów (w zależności od sposobu nabycia/objęcia certyfikatów inwestycyjnych)

+ pobór podatku, terminy, właściwość urzędu skarbowego, deklaracje podatkowe

+ odpowiedzialność płatnika za brak poboru podatku

+ wypłaty na rzecz nierezydentów podatkowych (kwalifikacja wypłacanych świadczeń na gruncie wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki płatnika podatku PIT, rola certyfikatu rezydencji, obowiązki sprawozdawcze „nie -płatnika”)

 

podatek PCC:

+ opodatkowanie podatkiem PCC operacji na jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych

+ opodatkowanie podatkiem PCC sprzedaży nieruchomości

+ możliwe występowanie opodatkowania podatkiem PCC przy transakcjach portfelowych

+podatek PCC a sekurytyzacja wierzytelności

 

podatek od nieruchomości:

+ obowiązki podatkowe właściciela nieruchomości

+ zasady opodatkowania (podstawy, skutki, terminy)

Miejsce

Miejsce
 
Warszawa, sale szkoleniowe Golden Floor

Termin

Termin
 
10 III 2020

Czas trwania

Czas trwania
 
1 dzień

Cena

Cena
 
800 zł netto + 23% VAT

Prowadzący

Prowadzący
 
Konrad Turzyński, partner, doradca podatkowy, prawnik w kancelarii KNDP

Chcesz rozwijać swoje umiejętności?

zapisz się na nasze szkolenia

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?

Skontaktuj się z nami!

Nie znalazłeś szkolenia które Cię interesuje?

Skontaktuj się z nami!

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij