O NAS

Be New Pro to firma promująca i realizująca atrakcyjną formę przygotowania do wymagających i wyjątkowo poszukiwanych zawodów w dynamicznie zmieniającym się sektorze funduszy inwestycyjnych.
Równocześnie pomagamy pracodawcom przyciągnąć i zachęcić uczestników naszych szkoleń do rozpoczęcia pracy właśnie z nimi.

 

Instytucjom finansowym pomagamy również w złożonych projektach gdzie potrzebne są kompetencje, których same nie rozwijają, bo ich na stałe nie potrzebują.

 

REKOMENDUJEMY PRACODAWCOM UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ!

CO NAS WYRÓŻNIA

rzeczowa wiedza, praktyczne umiejętności

 

łączymy rzeczową wiedzę
z praktycznymi umiejętnościami

autorskie metody nauczania

 

autorskie
metody kształcenia

doskonalimy uczestników oraz samych siebie

 

doskonalimy nie tylko
uczestników szkoleń, ale i siebie!

ZESPÓŁ

Joanna Kordys

Joanna Kordys, ACCA

Linkedin więcej
Joanna Kordys

Joanna Kordys, ACCA

Linkedin więcej

Założycielka Be New Pro, dyrektor zarządzająca firmą i trenerka. Swoje prawie 20-letnie doświadczenie zdobywała w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA, Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A. i AXA TFI S.A.

 

Wyceniała i nadzorowała wyceny i raportowanie otwartego funduszu emerytalnego oraz każdego typu funduszy inwestycyjnych. Skutecznie realizowała wiele krytycznych projektów z obszaru systemów informatycznych wspierających zarządzanie, wycenę i sprawozdawczość funduszy, z obszaru zarządzania zmianą i zarządzania personelem. Uczestniczyła we wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych po stronie instytucji finansowej. Przygotowywała i prowadziła wiele wartościowych szkoleń.

 

Doskonale zna charakter i wyzwania sektora obsługi funduszy inwestycyjnych. Jest świadoma jakie umiejętności są potrzebne i w jaki sposób budować je w zespołach. Umie motywować i rozwijać pracowników. Specjalizuje się w szkoleniach z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, kontroli procesów, stawianiu celów zespołom i ocenie pracowników.

 

Prywatnie od wielu lat, o każdej porze dnia i roku stale wraca w góry. Jest promotorką ciągłego doskonalenia się, nie tylko na polu zawodowym, ale również poza nim. Docenia równowagę między pracą, a życiem osobistym. Fascynuje ją przyszłość i każde jej literackie czy filmowe wyobrażenie.

Monika Kowalska

Monika Kowalska

Linkedin więcej
Monika Kowalska

Monika Kowalska

Linkedin więcej

Trenerka, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie i studiów podyplomowych w trzech specjalizacjach: Informatyka stosowana, Analityka Finansowa i Projektowanie baz danych i aplikacji .net.

 

Posiada 14 lat doświadczenia zawodowego w firmach z sektora funduszy inwestycyjnych: Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.,  Citibank International Plc, Moventum Sp. z o.o. (dawniej Atlantic Fund Services Sp z o.o.), Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A. Wiedzę praktyczną zdobywała prowadząc księgi rachunkowe oraz przygotowując sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

 

W trakcie swojej kariery zawodowej była również zaangażowana w prace projektowe związane z tworzeniem i rozwojem systemów informatycznych do wyceny i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych. Sprawowała stanowisko Menedżera ds. Rozwoju Systemów Informatycznych i zajmowała się planowaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych wersji oprogramowania do obsługi funduszy inwestycyjnych. W ramach swoich obowiązków przeprowadzała migracją danych do systemu księgowego i raportowego.

 

Od wielu lat z zaangażowaniem oddaje się szkoleniu nowych pracowników, ponieważ postrzega to zajęcie jako bardzo potrzebne i dające ogromną satysfakcję.

 

Prywatnie czas spędza w towarzystwie rodziny, w ruchu, na górskich szlakach lub na rowerze.

Konrad Turzyński

Konrad Turzyński

Linkedin więcej
Konrad Turzyński

Konrad Turzyński

Linkedin więcej

Trener, doradca podatkowy nr 11 919, partner w kancelarii KNDP. Posiada 9-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego w szczególności w zakresie podatków dochodowych (PIT/CIT), podatku PCC oraz zagadnień związanych z interpretacjami indywidualnymi.

 

Kilkukrotnie indywidualnie wyróżniany w dorocznych branżowych rankingach tworzonych przez Dziennik Gazeta Prawna (za 2015 i 2017 r.) i dziennik Rzeczpospolita (za 2017 r.). Autor artykułów w prasie specjalistycznej oraz  książki ”Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie”. Często bywa komentatorem bieżących problemów podatkowych dla prasy codziennej (Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita) i telewizji (TVN 24 BiŚ).

 

Realizowane przez niego projekty obejmują zarówno bieżące doradztwo podatkowe, reprezentację klientów w postępowaniach jak i doradztwo transakcyjne, w tym również dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dotyczące corocznych zmian przepisów jak i wybranych szczegółowych zagadnień.

 

We współpracy z Be New Pro przekazuje uczestnikom szkoleń wiedzę na temat opodatkowania funduszy inwestycyjnych.

 

W wolnych chwilach żegluje, biega i grywa w squasha.

Anna Pękala

Anna Pękala

Linkedin więcej
Anna Pękala

Anna Pękala

Linkedin więcej

Trenerka, związana z rynkiem finansowym od 1999 roku. W trakcie 11 lat w BRE Banku S.A. (dziś mBank S.A.) zajmowała się nadzorem właścicielskim nad spółkami z grupy kapitałowej banku, w tym spółkami typu asset management oraz spółkami faktoringowymi.

 

W kolejnych latach związała swoje życie zawodowe z rynkiem funduszy inwestycyjnych. W IPOPEMA TFI S.A. pełniła funkcję Wicedyrektora Departamentu Strategii i Produktów gdzie była odpowiedzialna za obsługę funduszy dedykowanych. Następnie pracowała na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacji oraz Prokurenta odpowiedzialnego za organizację i obsługę procesów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem zarówno funduszy otwartych jak i zamkniętych, a także z zarządzaniem portfelami. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający ds. Operacji w Mount TFI S.A. odpowiada za obsługę zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

 

Podczas prowadzonych szkoleń przekazuje doświadczenie zdobyte w trakcie tworzenia i obsługi ponad 100 funduszy inwestycyjnych oraz współpracy z wieloma podmiotami związanymi z tym rynkiem (depozytariusze, zewnętrzne podmioty wyceniające, podmioty prowadzące księgi rachunkowe funduszy, firmy audytorskie).

 

Zawodowo – profesjonalistka, lubiąca przekazywać wiedzę, ale też uczyć się od innych. Prywatnie – ceni w życiu czas z rodziną i „drobne” przyjemności. Ogród, aktywność fizyczna, teatr, książka, a najchętniej – podróże. “Liczy się właściwa proporcja”.

Magdalena Winarska

Magdalena Winarska

Linkedin więcej
Magdalena Winarska

Magdalena Winarska

Linkedin więcej

Trenerka, która swoje zawodowe doświadczenia zdobywała w Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A. oraz Citibank International Plc.

 

W trakcie pracy zawodowej przeszła ścieżkę kariery od stanowiska asystenta do menadżera. Zajmowała się wyceną i księgowością funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, funduszy zagranicznych oraz prywatnych portfeli inwestycyjnych. Podczas pełnienia swoich zawodowych obowiązków doskonale poznała funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych i wymogi prawne dotyczące tej branży. Nabyła szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do realizowania się zawodowo w sektorze funduszy inwestycyjnych.

 

Wszystkie pozyskane doświadczenia wykorzystuje obecnie przy kierowaniu zespołem zajmującym się dostarczaniem danych rynkowych oraz realizacją usług dodatkowych np. przygotowaniem dokumentów KIID i KID czy raportowaniem EMIR. Prowadzi również szkolenia i angażuje się w realizację projektów, w których połączenie wiedzy merytorycznej i umiejętności technicznych jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

 

W Be New Pro prowadzi zajęcia z obszaru instrumentów finansowych, rynków finansowych, danych rynkowych oraz warsztaty z wykorzystaniem MS Excel w zakresie wyceny nienotowanych dłużnych papierów wartościowych metodą efektywnej stopy procentowej.

 

Prywatnie interesuje się motoryzacją, fotografią i ekonomią.

Robert Szlosek

Robert Szlosek

Linkedin więcej
Robert Szlosek

Robert Szlosek

Linkedin więcej

Trener, zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Karierę rozpoczynał w Banku Handlowym S.A., gdzie wraz z wejściem w życie reformy emerytalnej rozpoczął pracę jako specjalista ds. wyceny aktywów w Departamencie Powiernictwa Papierów Wartościowych. Następnie jako Naczelnik Wydziału Wyceny Aktywów w ProService Finteco Sp. z o.o. był odpowiedzialny za dzienną wycenę funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych.

 

W 2008 roku związał się z sektorem ubezpieczeniowym, gdzie pełnił funkcje menadżerskie w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Nationale -Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i był odpowiedzialny za wycenę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, płynność finansową, rachunkowość inwestycyjną i zarządzanie portfelami własnymi. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

W Be New Pro prowadzi zajęcia z obszaru ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

 

Jest wielkim fanem motoryzacji. W jego garażu zawsze można znaleźć ciekawe auta. Uwielbia polskie morze i najchętniej odpoczywa w Krynicy Morskiej w towarzystwie rodziny. Fan literatury sensacyjnej autorstwa Lee Childa i Harlana Cobena.

Wioletta Pieczykolan

Wioletta Pieczykolan

więcej
Wioletta Pieczykolan

Wioletta Pieczykolan

więcej

Trenerka, od ponad 12 lat aktywna w branży agenta transferowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o., Citibank International Plc , Moventum Sp. z o.o. (dawniej Atlantic Fund Services Sp. z o.o.) oraz Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.

 

Swoją ścieżkę zawodową zaczynała od stanowiska referenta i przechodziła kolejne szczeble kariery, począwszy od specjalisty poprzez kierownika i zastępcę dyrektora. Jednym z jej obowiązków było sprawowanie pieczy nad rozwojem aplikacji do obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych. Uczestniczyła we wdrażaniu zmian systemowych wynikających z nowego ustawodawstwa krajowego i unijnego – FATCA, CRS, RODO, AML. Aktualnie zajmuje się koordynacją współpracy z instytucjami uczestniczącymi w obsłudze funduszy inwestycyjnych.

 

Przygotowywała i przeprowadzała wiele szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w obszarze obsługi funduszy inwestycyjnych od strony agenta transferowego. Jako prowadząca zajęcia specjalizuje się w dziedzinie specyfiki działania agenta transferowego dla funduszy zamkniętych i otwartych.

 

Prywatnie chętnie eksperymentuje kulinarnie. W okresie letnim korzysta z uroków pogody jeżdżąc na rowerze. Zimą wolne chwile poświęca na rysunek techniką ołówkową lub węglem i lekturę kryminałów.

Łukasz Gągała

Łukasz Gągała

Linkedin więcej
Łukasz Gągała

Łukasz Gągała

Linkedin więcej

Trener z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy w księgowości, w tym 8-letnim w sektorze wyceny funduszy inwestycyjnych. Zna branżę z wielu różnych stron.

 

Karierę rozpoczynał po stronie Towarzystwa w Opera TFI S.A. Wyceniał fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Zajmował się też przygotowaniem danych rynkowych. Następnie realizował się w firmie Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A. rozwijając systemy informatyczne służące do wyceny i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych oraz wspierając i szkoląc zespoły księgowych funduszy. Perspektywę banku depozytariusza poznał w Banku Pekao S.A. gdzie jego głównym zadaniem była optymalizacja procesów obsługi funduszy inwestycyjnych. Obecnie prowadzi własne biuro rachunkowe: https://www.piaseckigagala.pl/.

 

Od początku swojej pracy zawodowej wykorzystywał MS Excel, wraz z programowaniem w VBA, do zwiększania wydajności i optymalizacji procesów. Lubi uczyć się nowych technologii i rozwiązań oraz wykorzystywać je w praktyce. Specjalizuje się w przyspieszaniu pracy oraz zamienianiu żmudnych i powtarzalnych zadań w czynności wymagające jednego kliknięcia myszką.

 

W Be New Pro prowadzi praktyczne warsztaty z wykorzystania MS Excel i VBA.

 

Na co dzień fascynują go zagadnienia związane ze sportem, zdrowym odżywianiem i szeroko pojętym byciem fit. Lubi dobre jedzenie, książki, a także poznawanie nowych krajów i ich języków.

Ewelina Jakimiak

Ewelina Jakimiak

Linkedin więcej
Ewelina Jakimiak

Ewelina Jakimiak

Linkedin więcej

Trenerka, związana z rynkiem finansowym od 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z rodzimych towarzystw funduszy inwestycyjnych AgioFunds TFI S.A., najpierw  jako Młodszy Specjalista ds. Operacji i Obsługi Funduszy, potem Specjalista Wsparcia Sprzedaży, a następnie Koordynator ds. Klientów Strategicznych. Kompetencje z zarządzania doskonaliła w Akademii Obrony Narodowej.

 

Aktualnie, jako koordynator procesów sprzedażowych w Q Value S.A., odpowiada za współpracę z wieloma podmiotami rynku finansowego oraz relacje z siecią doradców finansowych, w której rozbudowie czynnie uczestniczy.

 

W Be New Pro prowadzi zajęcia z zakresu procesów dystrybucyjnych i obsługi klienta. Są to szkolenia dedykowane zarówno pracownikom agenta transferowego, księgowym funduszy jak i doradcom finansowym zajmującym się dystrybucją funduszy inwestycyjnych.

 

Prywatnie miłośniczka gór, tańca i aktywnego wypoczynku.

Agata Zając

Agata Zając

Linkedin więcej
Agata Zając

Agata Zając

Linkedin więcej

Pierwsze zawodowe doświadczenie zdobywała w Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Asystent w Departamencie Księgowości. Wyceniała fundusze inwestycyjne zamknięte z różnorodną polityką inwestycyjną, skomplikowanymi typami instrumentów finansowych i rzadkimi rodzajami transakcji.

 

Od 2011 roku pracuje w Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A. Najpierw jako Księgowy Funduszy, a następnie jako Kierownik Zespołu i Główny Księgowy obsługiwała fundusze inwestycyjne otwarte kilku Towarzystw. Przez ostatnie dwa lata odpowiada za fundusze zagraniczne zarejestrowane zarówno w Luksemburgu jak i na Kajmanach. Wraz z zespołem przeprowadzała migracje zagranicznych funduszy do obsługi w Polsce.

 

Będąc kierownikiem musi efektywnie zarządzać zespołem, udzielać wsparcia merytorycznego oraz szkolić nowych pracowników swojego departamentu. To wymagające zadanie, ale dające wiele satysfakcji.

 

W Be New Pro prowadzi zajęcia z wyceny zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

 

W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i spacerować po mało znanych zakątkach Warszawy. Można ją spotkać na festiwalach filmowych i koncertach. Swoją ciekawość świata zaspokaja bliskimi i dalekimi podróżami oraz interesującą lekturą.

Anna Łysakowska

Anna Łysakowska

Linkedin więcej
Anna Łysakowska

Anna Łysakowska

Linkedin więcej

Trenerka, związana z rynkiem kapitałowym od 1999 roku. Od 13 lat zajmuje się księgowością funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

 

Swoje doświadczenie zawodowe w tym obszarze zdobywała w ProService Finteco Sp. z o.o., gdzie rozpoczęła przygodę z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i wyceną funduszy. Następnie doskonaliła swoje umiejętności w Biurze Usług Powierniczych Banku Handlowego w Warszawie S.A., który pełni rolę depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych. W latach 2008 – 2017 związała swoje życie zawodowe z Grupą Copernicus, w której tworzyła i zarządzała Departamentem Księgowości Funduszy. Pracowała również po stronie zarządzającego pakietami wierzytelności. Aktualnie pracuje w Ipopema TFI S.A. w zespole obsługującym fundusze sekurytyzacyjne.

 

Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych, dokonywaniu ich wyceny oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Jest również doświadczonym praktykiem w zakresie operacyjnej obsługi funduszy, uczestników i inwestorów.

 

Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funduszami sekurytyzacyjnymi.

 

Na co dzień miłośniczka zwierząt i fanka gier planszowych, z planami na dalekie podróże i wolontariat.

Wojciech Brzoska

Wojciech Brzoska

więcej
Wojciech Brzoska

Wojciech Brzoska

więcej

Trener, menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w obszarach księgowości firm inwestycyjnych, zarządzania aktywami, zarządzania ryzykiem, a także programowania. W trakcie swojej kariery związany był m.in. z: ING Bank Śląski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., a także kilkoma Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. Jest założycielem i Prezesem Zarządu RISKOUT Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem oraz tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla firm sektora finansowego: https://riskout.pl/. Posiada wykształcenie z zakresu ekonometrii i informatyki oraz inżynierii finansowej, rachunkowości i bankowości.

 

Podczas swojej ścieżki zawodowej doskonale poznał specyfikę rynku kapitałowego, a tematyka zarządzania aktywami, ryzyka oraz oceny efektywności inwestycji to najmocniejszy zakres jego kompetencji. W praktyce implementował wiele rozwiązań w zakresie ryzyka rynkowego, opartych o modele Value at Risk, a także w zakresie ryzyka kredytowego , opartych o modele ratingowe oraz Credit Value at Risk. Tworzył modele na potrzeby testów na utratę wartości dłużnych instrumentów finansowych.

 

W Be New Pro prowadzi zajęcia z zakresu ustawowych i statutowych limitów inwestycyjnych, a także ryzyka w funduszach inwestycyjnych.

 

Prywatnie pasjonat historii, sportu, dobrej literatury oraz podróży.

Edyta Kuszner

Edyta Kuszner

Linkedin więcej
Edyta Kuszner

Edyta Kuszner

Linkedin więcej

Trenerka, która swoje ponad 20-letnie doświadczenie zdobywała w Pekao S.A, mBanku S.A. oraz Banku Handlowym w Warszawie S.A., pełniących funkcje depozytariuszy dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Ścieżkę zawodową zaczynała od stopnia Referenta i przechodziła kolejne szczeble rozwoju na stanowiskach Stażysty, Specjalisty, Starszego Specjalisty, Głównego Specjalisty, a wreszcie Eksperta i Analityka do Spraw Rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych.

 

Wyceniała i wykonywała czynności kontrolno-nadzorcze wobec każdego typu funduszy inwestycyjnych. Skutecznie realizowała projekty z obszaru wdrożenia regulacji unijnych AIFMD.

 

Doskonale zna charakter i wyzwania sektora obsługi funduszy inwestycyjnych w szczególności funduszy tupu nieruchomościowego. Jako prowadzący zajęcia specjalizuje się w dziedzinie działalności funduszy inwestycyjnych typu nieruchomościowego oraz czynności kontrolno-nadzorczych wobec tego typu funduszy.

 

Prywatnie od wielu lat uprawia amatorsko narciarstwo i bieganie. Fascynuje ją literatura z gatunku sci-fi.

Beata Pluta - Stefańska

Beata Pluta – Stefańska

więcej
Beata Pluta - Stefańska

Beata Pluta – Stefańska

więcej

Lektorka języka angielskiego z blisko dwudziestoletnim stażem. Doświadczenie lektorskie rozpoczynała od pracy w warszawskich szkołach języków obcych. Od 18 lat prowadzi własną firmę edukacyjną, w ramach której organizuje zajęcia językowe dla osób prywatnych oraz kursy i szkolenia dla firm i instytucji.

 

Studiowała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako osoba posiadająca wykształcenie lingwistyczne i ekonomiczne, wybrała jako swoją specjalność angielski w biznesie, finansach i księgowości.

 

Od kilku lat współpracuje z firmami obsługującymi rynki finansowe, dla których przygotowuje i prowadzi specjalistyczne szkolenia językowe, dzięki czemu zna specyfikę, terminologię i słownictwo techniczne wykorzystywane w branży funduszy inwestycyjnych.

 

We współpracy z Be New Pro prowadzi szkolenia językowe dedykowane właśnie obsłudze funduszy inwestycyjnych. Na zajęciach uczestnicy poznają i ćwiczą słownictwo i zwroty przydatne w pracy przy rozliczeniach transakcji na instrumentach finansowych, w wycenie i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych oraz w kontaktach z podmiotami współpracującymi i z klientami.

 

Wierzy w sens i skuteczność ciągłego samokształcenia jako sposobu na rozwój osobisty, poszerzanie wiedzy i zainteresowań.

Marta Jankowska

więcej

Marta Jankowska

więcej

Nauczycielka, lektorka i tłumaczka języków angielskiego i hiszpańskiego. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Konferencyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Swoje 12 – letnie doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc szkolenia językowe i świadcząc usługi tłumaczeniowe dla wielu firm i instytucji,między innymi dla: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., mBank Domu Inwestycyjnego S.A., Opera TFI S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Politechniki Warszawskiej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Sądu Najwyższego RP, Sejmu RP, Zespołu Portów Lotniczych im. Fryderyka Chopina w Warszawie i wielu innych.

 

Prowadziła szkolenia grupowe i indywidualne języka ogólnego i specjalistycznego, obejmujące między innymi: terminologię finansową i ekonomiczną, terminologię prawniczą, komunikację biznesową, język negocjacji, język reklamy i marketingu. Poza działalnością szkoleniową specjalizuje się w tłumaczeniach ustnych symultanicznych i konsekutywnych, a swoje umiejętności w tej dziedzinie nabywała tłumacząc podczas licznych konferencji, negocjacji biznesowych i posiedzeń zarządów dla wielu wiodących instytucji, między innymi: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Sejmu RP, TVP SA, Sądu Najwyższego RP.

 

Prowadząc szkolenia dba przede wszystkim o ich wysoką jakość merytoryczną oraz wsłuchuje się w indywidualne potrzeby swoich słuchaczy.

 

Prywatnie jest miłośniczką śpiewu i muzyki gospel, a każdą wolna chwilę spędza śpiewając w chórze SIENNA GOSPEL CHOIR. Jest amatorką dalekich i ekstremalnych podróży, z których czerpie motywację i siłę do mierzenia się z codziennymi wyzwaniami.

JAKA JEST NASZA MISJA

nasza misja
 

Misją Be New Pro jest wspieranie naszych klientów w szybko zmieniającym  się otoczeniu i kształtowanie profesjonalistów:

 

osób które będą zorientowane na wysoką jakość swojej pracy i budowanie własnej wartości, a przez to również na zwiększanie wartości firm, dla których pracują,

 

osób otwartych, aktywnych, kompetentnych i chętnie dzielących się wiedzą,

 

osób które w sposób nieszablonowy podchodzą do każdego zadania i dla których ważny jest ciągły rozwój i samodoskonalenie,

 

osób które odczuwają satysfakcję z tego, czym się zajmują.

Chcesz móc tak mówić o sobie?

zapisz się na nasze szkolenia

JAKA JEST NASZA WIZJA

nasza wizja
 

Dążymy do bycia partnerem biznesowym dla centrów usług wspólnych, depozytariuszy, towarzystw funduszy inwestycyjnych, audytorów, instytucji wspierających i nadzorujących, firm inwestycyjnych i agentów firm inwestycyjnych oraz firmą szkoleniową, która nie tylko szkoli, ale również budzi poczucie dumy z tego, co i w jaki sposób uczestnicy naszych szkoleń potrafią robić wykonując swoją codzienną pracę.

DLA KOGO DZIAŁAMY

 

osoby młode, po maturze, w trakcie studiów lub po ich ukończeniu, planujące lub rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową

 

osoby doświadczone w podobnych obszarach, ale zmotywowane do zmiany swojej ścieżki zawodowej (np. księgowych, doradców finansowych, analityków finansowych)

 

osoby pracujące w obsłudze funduszy inwestycyjnych, które chcą doskonalić swoje umiejętności

 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych

 

centra usług wspólnych działające w obszarze administracji funduszami inwestycyjnymi

 

banki depozytariuszy

 

audytorów funduszy inwestycyjnych

 

instytucje wspierające i nadzorujące działalność funduszy inwestycyjnych

 

firm inwestycyjnych

 

agentów firm inwestycyjnych

DLACZEGO WARTO

U nas praktycy kompleksowo szkolą przyszłych profesjonalistów. Chcemy się z Wami podzielić tym, czego się sami nauczyliśmy przez lata pracy w różnych instytucjach finansowych, w tym w dużych międzynarodowych korporacjach. Utrzymujemy też relacje biznesowe z firmami sektora finansowego, którym rekomendujemy uczestników naszych szkoleń.

Joanna Kordys

Joanna Kordys, założycielka i dyrektor zarządzająca Be New Pro

Chcesz zostać prowadzącym w Be New Pro?

Skontaktuj się z nami!

BLOG

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij