Smaki wyceny ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Cykl: Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)? Czy ich wycena jest prostsza czy trudniejsza od wyceny funduszy inwestycyjnych?  Co wspólnego mają UFK z funduszami inwestycyjnymi, a gdzie znajdziemy różnice?

 

Zgodnie z definicją wynikającą z Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia (Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015 poz. 1844).

 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są funduszami oferowanymi przez zakłady ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia na życie, które dodatkowo dają możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne lub bezpośrednio przez nie w papiery wartościowe. Różnorodność konstrukcji i rozwiązań UFK daje ogromny wachlarz możliwości inwestycyjnych dla klientów zakładów ubezpieczeń, co przekłada się zarówno na ogromną ilość takich funduszy oferowanych przez ubezpieczycieli jak i stanowi duże wyzwanie dla osób przygotowujących ich wycenę.

 

Specyfiką, a także jedną z największych i najistotniejszych różnic pomiędzy funduszami ubezpieczeniowymi, a funduszami inwestycyjnymi jest brak osobowości prawnej UFK. Nie stanowią one zatem oddzielnego bytu prawnego, ale są niejako częścią zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, że ich aktywa są prezentowane w sprawozdaniu ubezpieczyciela, a ich wycena musi uwzględniać zapisy znajdujące się w zasadach rachunkowości i planie kont zakładu ubezpieczeń. W konsekwencji metodą rozchodowania sprzedaży papierów wartościowych nie będzie metoda HIFO (Highest In First Out), jak w przypadku funduszu inwestycyjnych, tylko inne metody jak FIFO, LIFO, average cost itp.

 

Znacząca większość funduszy ubezpieczeniowych to są fundusze oparte na jednostkach funduszy inwestycyjnych krajowych lub zagranicznych i są one określane jako „fund of funds”. Czasami są to portfele jednostek, których wyceny stanowią podstawę do ustalenia indywidualnej ceny UFK, a czasami po prostu w portfelu UFK znajduje się jeden typ jednostki i cena tego funduszu ubezpieczeniowego jest równa wycenie funduszu inwestycyjnego. Taka konstrukcja UFK jest nazywana „mirror fund”.

 

Wycena ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych odbywa się każdego dnia, za wyjątkiem funduszy, które inwestują w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które nie mają dziennej wyceny np. fundusze inwestycyjne zamknięte.

 

Z punktu widzenia wyceny ciekawą, ale i stanowiącą spore ryzyko sytuacją jest fakt, iż fundusze ubezpieczeniowe nie mają obowiązku posiadania banku depozytariusza, który jest zobowiązany do weryfikowania poprawności wyceny funduszy. Rola depozytariusza kończy się na potwierdzeniu wartości portfela funduszu albo nawet wszystkich portfeli zakładu ubezpieczeń łącznie w sytuacji, gdy nie są wydzielone poszczególne fundusze ubezpieczeniowe. W tej sytuacji, zakład ubezpieczeń zapewnia weryfikację poprawności wyceny funduszu zgodnie z regułą zwaną „reguła dwóch par oczu” lub „reguła czterech oczu”. Polega ona na tym, że jedna osoba przygotowuje wycenę funduszu, a druga niezależnie od niej sprawdza i potwierdza jej poprawność.

 

Tak jak w przypadku funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania funduszu ubezpieczeniowego raz na pół roku. Wzór sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego) i jest to znacznie uproszczona wersja w porównaniu do funduszu inwestycyjnego. Jest to spowodowane tym, iż badanie audytora obejmuje sprawozdanie całego zakładu ubezpieczeń, a nie pojedynczego funduszu tak jak w przypadku funduszu inwestycyjnego.

 

Powyższe zagadnienia stanowią tylko niewielką część informacji o ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i procesie ich wyceny, jednakże mogą stanowić dobrą bazę do szerszego zbadania tego obszaru na dedykowanym dla nich szkoleniu:-)

Robert Szlosek

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij