Blog

4.11 Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Przychody funduszu inwestycyjnego

Według ustawy o rachunkowości przychód to prawdopodobne powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań.   więcej
29.10 Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Koszty pokrywane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne ponoszą koszty swojej działalności, o czym mogliście przeczytać w artykule „Koszty w funduszu inwestycyjnym”. Ale czy zawsze tak musi być? W jakich przypadkach możliwe jest niepokrywanie kosztów ze środków funduszu inwestycyjnego?   więcej
21.10 Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Koszty w funduszu inwestycyjnym

W ustawie o rachunkowości koszty definiuje się jako “uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli”.   więcej
14.10 Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Wynagrodzenie za zarządzanie

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (towarzystwo) reprezentuje, zarządza i zapewnia funduszom inwestycyjnym wszelkie warunki do niezakłóconego funkcjonowania. W zamian za to jest uprawnione do otrzymywania od nich opłaty nazywanej wynagrodzeniem za zarządzanie. Zasady jej naliczania, wysokość oraz sposób pobierania muszą być szczegółowo opisane w statucie funduszu.   więcej
7.10 Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Kategorie zobowiązań funduszu

Zobowiązaniem nazywamy obowiązek do spełnienia określonych świadczeń z wykorzystaniem posiadanych lub przyszłych aktywów. Innymi słowy jest to kwota, którą wiemy, że będziemy musieli komuś zapłacić lub spełnić jakieś świadczenie na rzecz osoby trzeciej.   więcej
23.9 Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Rozchodowanie lokat funduszu, w tym obligacji metodą HIFO

W  księgach rachunkowych spółki ewidencji i rozchodu papierów wartościowych dokonuje się według metod określonych przez jednostkę. Należą do nich metoda stałych cen ewidencyjnych oraz metoda rzeczywistej jednostkowej ceny nabycia. W tej drugiej rozchód następuje według: cen przeciętnych (średnia ważona cen danego składnika), aktywów nabytych najwcześniej (FIFO), najpóźniej (LIFO) lub po najwyższej cenie zakupu (HIFO).   więcej

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij